Henkilökohtainen matkasi

Henkilökohtainen valmennus on sinulle joka ihmisenä haluat kasvaa ja kehittyä, kaipaat elämääsi muutosta tai olet valinnan edessä. Tarpeenasi voi myös olla oman suorituksen optimointio. Yhteistyömme aikana tulet tietoiseksi omista arvoistasi, opit tuntemaan itsesi paremmin, tapasi ajatella, tuntea sekä toimia. Elämä on jo antanut sinulle paljon mutta olet avoin sille että vielä on paljon opittavaa sekä tavoiteltavaa. Tämä on tutkimusmatkasi, jonka aikana perusteellisesti tutustut oman elämäsi arvoihin, ajatusmalleihin, tunteisiin, vahvuuksiin sekä unelmiin. Keskitymme motivaation sekä toimintaan joka vie sinua kohti haluttua muutosta tai tavoitetta.

Henkilökohtaisella valmennuksella autan sinua siirtymään pysäkiltä seuraavalle. Sinä kaipaat kasvua ja optimointia, uusia polkuja tai uusia näkökulmia. Minä autan sinua kuuntelemalla, provosoimalla sekä inspiroimalla. Yhdessä löydämme voimavarasi, vahvistamme edellytyksiäsi sekä selvitämme mikä on seuraava pysäkkisi. Tiedostat myös minkälaisin askelin tulet sen saavuttamaan. Itsensä johtaminen on avain menetstymiselle. Miten sinusta tulee itsesi paras johtaja valitsemallasi suunnalle. Valmennuksen avulla haluan antaa sinulle rohkeutta, tahtoa, iloa sekä työkaluja jotta sinun olisi helppo saavuttaa unelmiasi. Valmennuksessa käytän alla olevia menetelmiä ja työkaluja, jotka määräytyvät tarpeesi sekä mieltymyksesi mukaan.

Coaching

Coaching tarkoittaa kumppanuutta ja perustuu dialogiin. Coachingissä käytävä dialogi muodostuu kyselemisestä, kuuntelemisesta sekä palautteen annosta. Sinulla on jo kaikki vastaukset sisälläsi, minä autan sinua niiden esille ottamisessa. Haluan haastaa sinua muuttamaan ajatusmalliasi sekä tarkastelemaan ympäristöäsi uusilla silmälaseilla.

Avoimilla sekä valituilla kysymyksillä houkuttelemme esille sinussa piilevät voimavarat sekä osaaminen. Myös sisäisille toveille sekä uskolle niiden savuttamiselle luodaan tilaa. Yhdessä luomme motivaatiota, sitoutumista sekä keskitytään asetettuihin tavoitteisiin. Toimintasuunnitelmasi auttaa sinua askel askeleelta kohti päämääräsi. Coachingissä noudatetaan kansanvälisen liiton, ICF;n suuntaviivoja.

Mentaalivalmennus

Mentaalivalmenuksessa harjoitellan mieltä sekä henkisen kunnon kehittämistä. Tämän avulla voimme vahvistaa itsetuntemusta ja itseluottamusta joka vuorostaan antaa paremman pohjan elämän tasapainon saavuttamiselle sekä siihen miten käsittelemme vaatimuksia ja pelkotiloja.  Mentaalivalmennus on oiva työkaluja kun oman suorituksen optimointi ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on etusijalla.

Kohtaat sekä työstät ajatuksiasi, tunteitasi asenteitasi, uskomuksiasi sekä sisäisiä kuviasi. Kaikki mainitut ohjaavat sekä vaikuttavat omalla tavallaan päivittäisiin valintoihin sekä tekemiseen. Säännöllinen, systemaattinen mentaalivalmennus auttaa sinua lyhyessä ajassa saavuttamaan näkyviä tuloksia.

Ohjaus

Ohjauksen keskiössä ovat kysymykset mutta myös vastauksille annetaan tila. Ohjaajana toimin enemmän tiedonantajana, innostajana sekä pallotteluseinänä.

Minä jaan tietoa, inspiroin uusille ideoille sekä näkemyksille. Voimme yhdessä miettiä erilaisten vaihtoehtojen etuja sekä haittatekijöitä. Voin antaa ohjeita sekä ratkaisuvaihtoehtoja. Sinä päätät mistä voisit hyötyä sekä mitä haluat käyttää.

Positiivinen psykologia

Positiivisen psykologian tavoitteena on hyvinvoinnin  ja onnellisuuden lisääminen vahvistamalla omia voimavarojasi sekä edellytyksiäsi. Keskitymme vahvuuksiin, iloon, myötätuntoon, merkityksellisyyteen, sitoutumiseeen sekä menestystekijöihin.

Työstämme kysymyksiä jotka liittyvät onnistumisiin. Mitä tein onnistuessani ja mitä olen niistä oppinut? Teemme tietoiseksi asiat jotka ovat hyvin ja toimivat. Miten voin elämääni lisätä iloa, arvostusta, kiitollisuutta sekä positiivista palautetta.

NLP - Neurolingvistinen ohjelmointi

NLP työkaluna toimii mainiosti kun haluamme tehdä muutoksia tietoisella alueella. Ajatuksistasi sekä tunteistasi  muokkaat sanoja jotka vaikuttavat tekoihisi ja rakentavat käsityksesi todellisuudesta.

Tietoisen vuorovaikutuksen avulla ohjelmoimme ajatuksesi uudestaan, niin että ne  vievät tekojasi toivottuun suuntaan.

Ole itsesi paras johtaja

REISS motivaatioprofiili

Konkrettinen tapa oppia tuntemaan itseäsi on REISS motivaatioprofiilin kautta. Kattavan persoonallisuustestin avulla tulet tietoiseksi siitä mitkä arvot sekä tarpeet motivoivat sekä ohjaavat sinua. Tuloksesta on hyötyä niin ammatillisesti kuin yksityiselämääsi ajatellen.

Jokaisella on oma perus motiiviprofilinsa, joka tekee testistä ainutlaatuisen. Testi tehdään verkossa ja käymme henkilökohtaisesti vastaukset yhdessä läpi. Tiedostamalla mitkä 16 motivaatiotekijää ovat sinulle tärkeitä voit hyödyntää  niitä uravalinnassa, johtajuudessa, suorituksissa sekä siinä miten ymmärrät itseäsi ja muita vielä paremmin.

Linkki REISS teoriaan

Luennot & workshopit

Anki on arvostettu luennoitsija, workshopin vetäjä sekä inspiraattori erilaisissa tilaisuuksissa. Hän on tottunut esiintymään niin yritysten, organisaatioiden kun koulujen järjestämissä tilaisuuksissa. Holistinen terveys ja hyvinvointi, itsensä kehittäminen ja johtaminen ovat hänelle mieluisia aineita.

Aihe luodaan aina asiakkaan tarpeista sekä toiveista. Ota yhteyttä niin löydämme teille sopivan aiheen.

Event Livingroom

Tervetuloa mukaan tapahtumaan joka on kultareunoin maustettu. Jokaisella tapaamisella on omanlaisensa koskettava teema. Sukellamme suuriin elämän kysymyksiin, välillä keventäen elämänmyönteisillä, naurua aikaansaavilla aiheilla. Tartu tähän hengähdystilaan ja anna elämän aidoille asioille tilaa.

Tervetuloa mukaan antoisaan ja sydämelliseen kanssakäymiseen. Osa tuotosta ohjataan hyväntekeväisyyteen.