Din personliga resa

Individuell coaching är för dig som längtar efter tillväxt, utveckling, förändring, som står inför ett vägval eller som vill optimera dina prestationer. Du blir medveten om dina värderingar, får mera kunskap om dig själv, ditt sätt att tänka, känna och bete dig. Livet har bjudit på mycket, men du har en visshet om att det ännu finns mycket att upptäcka för dig. Detta är en utvecklingsresa som går på djupet, där vi jobbar aktivt med dina värderingar, styrkor, drömmar, tankemodeller och känslor. Vi fokuserar på din motivation och drivkraft som skall ta dig mot den förändring, det mål som du vill uppnå.

Genom individuell coaching hjälper jag dig att ta dig från en hållplats till nästa. Du längtar efter tillväxt och optimering, utveckling, nya vägar eller nytt perspektiv. Jag kommer in som lyssnare, provokatör och inspiratör. Tillsammans plockar vi fram dina resurser, bygger din kapacitet samt tar reda på vad som är nästa hållplats för dig och vilka steg som behövs för att komma dit. Coaching handlar om självledarskap. Hur blir du bäst på att leda dig själv i den riktning du vill gå? Genom coaching vill jag ge dig mod, vilja, styrka, glädje att odla dina drömmar samt verktyg för att uppnå dina mål. Inom individuell coaching används olika verktyg. Verktyg väljs utgående från dina behov och preferenser. Nedan kan du läsa närmare om de olika verktyg som jag vanligen använder mig av.

Coaching

Coaching innebär partnerskap och bygger på en dialog som skapas genom att coachen lyssnar, ställer frågor samt ger feedback. Du har alla svaren inom dig. Genom öppna och strategiska frågor lockar vi fram din inneboende kapacitet och kompetens. Jag vill utmana dig att tänka i nya banor, se på ditt liv med andra glasögon, locka fram det som du innerst inne vill ha samtidigt som du kan tro på din egen förmåga att uppnå allt detta.

Tillsammans skapar vi motivation, engagemang och fokus på det mål som du satt upp. Din handlingsplan hjälper dig att steg för steg jobba mot målet. Inom coachingen följer vi internationella coaching förbundet ICF:s riktlinjer.

Mental träning

Inom mental träning jobbar vi med att utveckla våra mentala processer som ett stöd i att stärka självkänsla och självförtroende, hitta balans, hantera krav och rädslor, optimera  prestationer samt uppnå uppsatta mål.

Vi går på djupet för att bli medveten om dina tankar, känslor, attityder, föreställningar, självuppfyllande profetior samt inre bilder. Alla styr och påverkar de på sitt sätt dina val och ditt dagliga beteende. Regelbunden, systematisk mental träning hjälper dig att under en kort tid nå synliga förändringar.

Handledning

Inom handledning arbetar vi både med frågor men också med potentiella svar. Som handledare fungerar jag mera som informatör, inspiratör och bollplank.

Jag informerar, inspirerar till nya idéer och synsätt. Jag kan lyfta fram olika alternativ samt väga för och nackdelar med dem. Jag kan ge råd och visa på lösningar. Du bestämmer vad du kan ha nytta av och vill använda.

Positiv psykologi

Positiv psykologi fokuserar på att öka ditt välbefinnande samt din känslan av lycka genom att stärka dina resurser och din egen potential. Här tar vi fasta på styrkor, glädje, medkänsla, meningsfullhet, engagemang samt framgångsfaktorer.

Vi jobbar kring frågor som när har jag lyckats och vad har jag lärt mig? Hur gjorde jag då jag lyckades. Hur kan jag få in mera glädje, uppskattning, tacksamhet och positiv feedback. Här sätter vi fokus på det som är gott och som fungerar.

NLP - Neurolingvistisk programmering

Med NLP jobbar vi för att göra förändringar på det medvetna planet. Det du tänker är det som kommer ut i ord och som i sin tur skapar din verklighet.

Med hjälp av medveten kommunikation jobbar vi med att programmera om dina tankar, vilket i sin tur påverkar dina handlingar mot en önskad riktning.

Bli bäst på att leda dig själv

REISS motivationsprofil

Ett konkret sätt att lära känna dig själv bättre är REISS motivationsprofil. REISS motivationsprofil är ett gediget personlighetstest där det framkommer vilka värderingar samt behov som egentligen motiverar och driver dig. Resultatet har du nytta av såväl på professionellt plan som privat.

Varje person har sin egen grundläggande drivkraftsprofil, vilket gör testet helt unikt. Testet görs online och vi går sedan igenom svaret tillsammans. Genom att bli medveten om vilka av de 16 livsmotivationerna som är viktigt för dig kan du bland annat utvecklas då det kommer till karriärsval, ledarskap, idrottsprestationer samt förståelse för dig själv och andra.

Teorin bakom REISS motivationsprofil

Föreläsningar och workshops

Anki är en etablerad talare som föreläser, håller workshops och inspirerar vid olika evenemang. Hon är en van talare för både företag, organisationer och skolor. Hälsa, välmående, utveckling och hållbart liv är några exempel på ämnen hon gärna talar om. Tidigare föreläsningsteman har bland andra varit: Good Enough, Balans i livet, Talar vi samma språk?, Ge dem ramar och kramar.

Föreläsningsmaterialet skapas alltid utgående från kundens specifika behov och önskemål. Ta kontakt så hittar vi rätt ämne som passar just för er.

Event Livingroom

Event Livingroom är ett event där vi får kryddar livet med guldkant. Varje event har ett specifikt, aktuellt och berörande tema. Vi djupdyker i stora frågor varvat med lättsamma livsbejakande ämnen där vi viker oss dubbla av skratt. Det här är ett andningsrum där vi tar hand om själen, där det genuina i livet får ta plats.

Välkommen med för både givande input och hjärtligt umgänge.
En del av intäkterna från eventen går till välgörenhet.