VAD BEHÖVER DU FÖR ATT VÄXA & UTVECKLAS?

I så gott som alla mina arbetsuppgifter har jag rollen att uppmuntra, stöda, fungera som bollplank, vara den som lyssnar, ställer frågorna, motiverar och bekräftar. Jag undervisar, handleder, coachar och mental tränar.
Jag handleder ungdomar i deras glädjestunder samt i utmaningen att hitta sig själv och sin väg fram till nästa stadie och vidare mot de stora drömmarna i livet. Jag möter högt presterande ungdomar som kämpar med att få kraven och resurserna i balans. Allt för ofta kan utmaningen vara att få dem att förstå att de inte är sina prestationer, utan deras värde finns i de fina personer de är. Ibland har personen på andra sidan bordet tappat motivationen för studier, att söka sig själv och sin väg i livet. Här handlar det mera om att visa på styrkorna, det som är gott eller det man kan känna tacksamhet över. Blir varje gång lika glad då unga berättar om vuxna, som finns i deras omgivning. Vuxna som bryr sig, har tid att lyssna och som ger dem ramar och kramar.

Den vardag chefen, förmannen, kollega, väninnan och jag själv lever, innehåller samma ingredienser. Vi vill hitta oss själva, balans mellan jobb och det som vi kallar livet, mellan krav, förväntningar och resurser. Vi vill prestera, visa vår kompetens, jobba mot våra drömmar och mål. Samtidigt tar vi hand om familjen och alla fritidsintressen, hälsan, ekonomin, förhållandet och de sociala relationerna. På jobbet ökar tempot och informationsmängden, vi blir avbrutna samt multitaskar. Vi har flera jobb framme samtidigt, vi tar hem våra jobb eller jobbar hemifrån.

Ibland hinner vi tänka; var hittar jag mig själv och vad håller jag på med?

Alla möten med första årets studeranden till högsta chefen på storföretaget jag jobbar med, hjälper mig att växa som människa och proffs. Ett stort TACK till dig som erbjuder mig en spegel. Jag har insett var mina styrkor ligger vad jag kan ha nyttan av att utveckla. Jag är stolt över hur bra jag blivit på att dra workshops, föreläsningar samt coacha över Teams och Zoom. Jag vågar ta mig an nya utmaningar, lär mig av den utvärdering som följer efter varje coaching tillfälle jag gör. Jag har satt mina mål och vet vart jag är på väg.

För att komma fram, för att växa och utvecklas, är det viktigt för mig
 att känna mig själv
 att utveckla mitt självledarskap
 att ta mig tid för reflektion
 att HA EN EGEN PERSONLIG COACH

Är du beredd att ta dig själv och ditt liv till nästa nivå?
Investera i dig själv och anlita en coach!
Lämna en kommentar