VAD BEHÖVER DU FÖR ATT VÄXA & UTVECKLAS?

I så gott som alla mina arbetsuppgifter har jag rollen att uppmuntra, stöda, fungera som bollplank, vara den som lyssnar, ställer frågorna, motiverar och bekräftar. Jag undervisar, handleder, coachar och mental tränar.Jag handleder ungdomar i deras glädjestunder samt i utmaningen att hitta sig själv och sin väg fram till nästa stadie och vidare mot de stora drömmarna i livet. Jag möter högt presterande ungdomar som kämpar med att få kraven och resurserna i balans. Allt för ofta kan utmaningen vara att få dem att förstå att de inte är sina prestationer, utan deras värde finns i de fina personer de …

Att veta och göra är två skilda saker

Kroppen och huvudet ropar tack, tack. Det är ett tag sedan deras ägare tagit dem ut på en långpromenad. Idag blev det äntligen av. Hösten har varit intensiv med huvudjobb, klienter, uppdrag samt den påbörjade certifieringsresan till ICF coach. Det har funnits många online möten och härliga människomöten inprickade i kalendern. Hemsidan har krävt sitt då det gäller innehåll och översättningar. Tog på mig ett uppdrag till Kenya för TWB, lärare utan gränser med en stram tidtabell, ”Mobile Mentoring”. Jag hade ansvar för att skapa det pedagogiska innehållet. Det har blivit tidiga morgnar och sena kvällar.  Summa summarum, jag har …

Lär dig uppskatta livet

Livet, den största gåvan som du och jag har fått. Att vi därtill genom våra egna val samt beslut ganska långt kan välja hur vi vill leva våra liv, vilket innehåll vi väljer att fylla våra år med samt till vad vill vi använda vår lilla stund här på jorden. Livet handlar inte enbart om glädjestunder, trevliga dagar och framgångar utan till livet hör även stunderna av nedstämdhet, gråa dagar och utmaningar. Livet finns i den lilla morgonstunden, i de dagliga rutinerna och jobbet, i umgänget med oss själva samt med andra. Förmågan att tillgodose våra egna behov samt att kunna se och njuta av det enkla och det vackra skapar en balans som gör att vi allt mer uppskattar det liv vi väljer att leva.